Ympäristöjärjestelmät ja -johtaminen

EKOKOMPASSI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

 • Armentum on Ekokompassin akkreditoima myynti-, neuvonta-, koulutus- ja sertifiointiauditointipalveluita tuottava yritys Itä-Suomessa (Joensuun seutu)
 • Ekokompassi on mikro ja PK-yrityksille, tapahtumille ja julkisille organisaatioille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, joka sisältää 10 kriteeriä
 • Järjestelmä lähtee asiakkaan tarpeista käsin ja räätälöidään organisaatiokohtaisesti
 • Auditoidaan ulkoisesti ja siitä saa sertifikaatin
 • Pohjautuu  ISO 14001-standardiin ja vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin
 • https://ekokompassi.fi/

Ekokompassin hyödyt

 • Kilpailuetu! Sertifikaatin avulla on helppo viestiä ulospäin luotettavasti ympäristövastuullisuudesta ja saavuttaa sitä kautta imagohyötyä sekä se auttaa pääsemään mukaan ympäristökriteerin vaativiin kilpailutuksiin
 • Kustannushyödyt! Mahdollisuus saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä esim. jätehuollossa ja energian-, veden- ja materiaalien käytössä
 • Konkretia! Ympäristöjärjestelmä, mikä räätälöidään organisaation toiminnan tarpeisiin. Organisaation ympäristövaikutukset selvitetään ja minimoidaan
 • Palvelu! Organisaatio saa avukseen Ekokompassin ympäristöasiantuntijan osaamisen
 • Helppo valinta! Ekokompassi on toimialariippumaton
 • Hinta! Ekokompassi on suunniteltu pientenkin toimijoiden saavutettavaksi ja siksi järjestelmän hinta on edullinen
 • Kevyt järjestelmä! Helppo rakentaa ja ylläpitää

 

ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

 • Armentum tarjoaa neuvonta-, koulutus-, resurssi- ja auditointipalveluja (sisäiset auditoinnit) ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentamiseen
 • Maailman tunnetuin ja kansainvälisin malli ympäristöjärjestelmän rakentamiseen sekä kehittämiseen
 • Soveltuu kaikenlaisiin ja –kokoisiin organisaatioihin eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristöasioihin
 • Noudattaa samaa rakennetta kuin useat muut ISO-johtamisjärjestelmästandardit (esim. laadunhallinnan ISO 9001 ja ISO 45001) => rinnakkainen käyttö ja järjestelmien rakentaminen helpottuu

 

MUITA YMPÄRISTÖPALVELUJA

 • Ympäristökartoitus – yrityksen ympäristöasioiden nykytilan selvittäminen
 • Ympäristösuunnitelma, joka laaditaan ympäristökartoituksen tai –katselmuksen pohjalta
 • Ympäristö- ja jätesuunnitelmien laatiminen
 • Ulkoistettu ympäristöpäällikköpalvelu
 • Arter Oy:n IMS -ohjelmiston myynti- ja koulutuspalvelut. IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu ympäristöjärjestelmän rakentamis- ja kehitysalustaksi https://www.arter.fi/

 Voimme tarjota laatu- ja ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamiseen kokonaispalvelua, joka käsittää:

 • Koulutus-, neuvonta- ja resurssipalvelun järjestelmien rakentamiseen ja sisäisiin auditointeihin
 • Arter:in IMS-ohjelmiston ja koulutuksen sen käyttöön (IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi)
 • Asiantuntijaresurssin hankkeen rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hankkeen hallinnointiin aina sen valmistelusta loppuun saattamiseen asti

Lisätietoja:

jarmo.renvall(at)armentum.fi , puh. 050 511 0835

riku.kuikka(at)armentum.fi , puh. 050 511 0834

Palvelut

HANKEPALVELUT

Armentumin kautta saat kokeneen asiantuntijaresurssin erilaisten hankkeiden rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hallinnointiin aina hankkeen valmistelusta sen loppuun saattamiseen asti.

Lue lisää

 

 

IMS- ja ARC-ohjelmistot

Armentum on Arter Oy:n IMS- ja ARC ohjelmistojen jälleenmyyjä. IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. ARC-ohjelmisto on muutosjohtamisen työkalu, jolla hallitaan isoja kokonaisuuksia ja kokonaisarkkitehtuuria.

Lue lisää

 

Laatujohtaminen

Tarjoamme pk-yrityksille ja muille organisaatioille laatujohtamisen asiantuntijapalveluita 

Lue lisää

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikkasuunnittelupalveluita erityisesti teollisuuden kone- ja laitesuunnitteluun sekä tuotekehitysprojekteihin.

Lue lisää

Työturvallisuus

Tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutuksia ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien rakentamiseen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

Ympäristö- ja kestävän johtamisen palvelut

Tarjoamme Ekokompassi ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmien neuvonta-, koulutus- ja auditointipalveluita sekä kestävän johtamisen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

 • Armentum tarjoaa yrittäjähenkisille asiantuntijoille mahdollisuuden harjoittaa omaa liiketoimintaa

Contact us or leave a message

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomale lähetä spam-postia
10 + 0 =
Ratkaise laskutoimitus: Esim 1 + 3 vastaa 4