Armentum

Armentum on vuonna 2015 perustettu asiantuntijayritys, jossa on kokeneita asiantuntijoita eri toimialoilta. Armentum tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille, julkishallinnolle ja koulutusorganisaatioille. Palvelut käsittävät konsultointia, suunnittelua, koulutusta ja projektien hallinnointia. Armentumin ydinpalveluita ovat: Laatu-, ympäristö-, kestävä- ja TTT-johtaminen, työturvallisuuskorttikoulutukset, hankepalvelut, IMS-/ ARC-ohjelmistojen jälleenmyynti/ koulutus, kone- ja laitesuunnittelupalvelut sekä Ekokompassi ympäristöjärjestelmän myynti-, neuvonta- ja sertifiointiauditointipalvelut.

 

Kokonaispalvelua Armentumilta 

Kokonaispalvelua voimme tarjota esim. laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamiseen:

  • ​Koulutus-, neuvonta- ja resurssipalvelun laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien rakentamiseen ja sisäisiin auditointeihin (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sekä Ekokompassi ympäristöjärjestelmän myynti-, neuvonta- ja sertifiointiauditointipalvelut.

  • Arter:in IMS-ohjelmiston ja koulutuksen sen käyttöön (IMS-ohjelmisto on selaipohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi)

  • Asiantuntijaresurssin hankkeen rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hankkeen hallinnointiin aina sen valmistelusta loppuuun saattamiseen asti

Palvelut

HANKEPALVELUT

Armentumin kautta saat kokeneen asiantuntijaresurssin erilaisten hankkeiden rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja hallinnointiin aina hankkeen valmistelusta sen loppuun saattamiseen asti.

Lue lisää

 

 

IMS- ja ARC-ohjelmistot

Armentum on Arter Oy:n IMS- ja ARC ohjelmistojen jälleenmyyjä. IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. ARC-ohjelmisto on muutosjohtamisen työkalu, jolla hallitaan isoja kokonaisuuksia ja kokonaisarkkitehtuuria.

Lue lisää

 

Laatujohtaminen

Tarjoamme pk-yrityksille ja muille organisaatioille laatujohtamisen asiantuntijapalveluita 

Lue lisää

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikkasuunnittelupalveluita erityisesti teollisuuden kone- ja laitesuunnitteluun sekä tuotekehitysprojekteihin.

Lue lisää

Työturvallisuus

Tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutuksia ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien rakentamiseen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

Ympäristö- ja kestävän johtamisen palvelut

Tarjoamme Ekokompassi ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmien neuvonta-, koulutus- ja auditointipalveluita sekä kestävän johtamisen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää

  • Armentum tarjoaa yrittäjähenkisille asiantuntijoille mahdollisuuden harjoittaa omaa liiketoimintaa

Contact us or leave a message

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomale lähetä spam-postia
3 + 1 =
Ratkaise laskutoimitus: Esim 1 + 3 vastaa 4